ภาพชุดที่ ๓


ภาพชุดที่-3-มีเลข

ภาพบริเวณหน้าต่าง ชุดที่ ๓

  • ภาพด้านซ้าย คือ ภาพมุจลินท์นาคราช ขดขนดกาย แวดวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแผ่พังพานใหญ่ ปกป้องมิให้ลมและฝนถูกต้องพระกายพระผู้มีพระภาคเจ้า
  • ภาพด้านขวา คือ  ภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัว