ภาพชุดที่ ๑


ภาพชุดที่-1

ภาพบริเวณหน้าต่าง ชุดที่ ๑

  • ภาพด้านซ้ายคือ ภาพพระเจ้าสุทโธทนะทรงไหว้พระกุมาร เมื่อทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์ต้นหว้าทอดเงากันแดดให้พระกุมาร โดยเงามิได้คล้อยตามตะวัน
  • ภาพด้านขวา คือ  ภาพพระบิดาทรงอภิเษกสมรส เจ้าชายสิทธัตถะ กับ พระนางพิมพายโสธรา