แนวคิดเกี่ยวกับระบบ


เชิญชวน600

ระบบสารสนเทศเพื่อนำเสนอข้อมูลเนื้อหาของงานศิลปกรรมภายในพระอุโบสถ ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถได้ง่าย ขึ้นโดยการติดตั้งรหัสภาพ 2 มิติแบบตอบสนองเร็ว (QR Code) ไว้ใต้ภาพวาด และนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจที่มีอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนที่มีโปรแกรมอ่านรหัสภาพ QR Code ได้ ถ่ายภาพรหัสที่ติดตั้งไว้ โปรแกรมอ่านจะแสดงผลเป็นคำอธิบายภาพ และพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องบนหน้าจอมือถือ ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ได้รับข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับภาพวาด เป็นการถ่ายทอดคุณค่าและเนื้อหาที่อยู่ในภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังไปสู่บุคคลทั่วไปให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

วิธีการใช้งาน

  • รหัสภาพ 2 มิติแบบตอบสนองเร็ว หรือ QR Code จะถูกนำไปติดตั้งไว้ภายในพระอุโบสถ ณ ระดับความสูง 90 – 120 เซนติเมตร

ภาพการติดตั้ง-QRC

  • ใช้อุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนที่มีโปรแกรมอ่านรหัสภาพ QR Code

qrcodethai-02 สุเมธดาบสl

ภาพสำหรับทดสอบ

  • โปรแกรมจะอ่านรหัสภาพ QR Code เป็น URL ของเว็บไซต์ และดึงเนื้อหาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังบนเว็บไซต์ผ่านอินเตอร์เน็ตมาแสดงผลบนอุปกรณ์

scan-and-show

 

อย่าลืมเข้าไปทำแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดนี้กันนะครับ

ปุ่มแบบสอบถาม2