ภาพพุทธประวัติ : ประสูติพระโพธิสัตว์

03-ทรงรับคำเชิญของเทวดา ประสูติพระโพธิสัตว์

ประสูติพระโพธิสัตว์  ภาพพระโพธิสัตว์ขณะทรงประสูติเสด็จย่างพระบาทไปบนดอกบัวใหญ่ 7 ก้าว ณ ก้าวที่ 7 ทรงบันลือสีหนาทเปล่งวาจาอันองอาจ ว่าเราเป็นผู้เลิศในโลก เราเป็นผู้ใหญ่ในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย การเกิดอีกมิได้มี   พระนางมหามายาเทวีทรงบริบาลพระครรภ์ครบ 10 เดือน เมื่อพระครรภ์แก่เต็มที่แล้ว มีพระราชประสงค์จะเสด็จไปยังเรือนแห่งพระญาติที่เทวทหนคร พระนางได้กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะ
MORE

ภาพพุทธประวัติ : ภาพสุเมธดาบสนอนคว่ำหน้าทอดตนเป็นสะพานเพื่อให้พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินผ่านโคลนตม

02-สุเมธดาบสและโชติปาลมาณพ

 ภาพสุเมธดาบสนอนคว่ำหน้าทอดตนเป็นสะพานเพื่อให้พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินผ่านโคลนตม Your browser does not support the audio tag. คลิกเพื่อฟัง สุเมธดาบสจากพุทธประวัติ ในมธุรัตถวิลาสินี อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ กล่าวว่า ในครั้งอดีต พระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ มีนามว่า สุเมธ
MORE

วัดจากแดง

IMG_1268a

วัดจากแดง เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งขวา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นปอดขนาดใหญ่แหล่งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุด และมีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบทั้งพื้นที่ จนมีลักษณะเป็นเกาะ รูปทรง “กระเพาะหมู” วัดจากแดง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ๗๗ ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.
MORE